EHBO vereniging
Hollandscheveld

ANBI

 

BestAlgemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen
bij erven, schenken en giften.
Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen.
De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te vermelden.
Onze gegevens staan hieronder.

Naam Instelling
Afdeling Hollandscheveld van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

RSIN
816399839

Contactgegevens
Secretaris: H. Beugelink
Riegheidestraat 2
7913 BK Hollandscheveld
https://www.ehbo-hollandscheveld.nl

Doelstelling:
De kennis en vaardigheid van EHBO op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden en hulp te verlenen op elk gevraagd en ongevraagd moment.

Hoe:
Door het gehele jaar herhalingslessen te verzorgen, door het geven van nieuwe EHBO cursussen en door hulp te verlenen bij evenementen of grootschalige incidenten. Tevens door hulp te verlenen aan de medemens op elk moment, gevraagd en ongevraagd bij een ongeval als de eerste hulpverlener hiervan kennis neemt. Door het mede verzorgen van cursussen reanimatie en herhalingslessen reanimatie voor de niet-leden van de EHBO-vereniging.

Doelgroepen:
Een ieder, die ouder is dan 16 jaar en een EHBO-diploma wenst te behalen. Eenieder die interesse heeft en ouder is dan 16 jaar en opgeleid wil worden voor reanimatie die geen lid zijn van de EHBO-vereniging. Vervolgens deze personen, die al in het bezit zijn van een reanimatie-certificaat en die dit ieder jaar komen verlengen.

Activiteiten:
Aan alle opgegeven activiteiten kon in 2020 worden voldaan. Dit betrof het verzorgen van lessen bij bedrijven en instellingen, voor particulieren, ondersteuning van de reanimatie lessen en de herhalingslessen. Het verrichten van de nodige dienstverleningen. Men kan de activiteiten uitgebreid lezen in het  jaarverslag.

Bestuur
Voorzitter: R. Koopman
Secretaris: H. Beugelink
Penningmeester: G. Biemans
Coördinator jeugd en materiaal: H. Vos
Lid: J. Victorie
Lid: L. Ottens
Lid: A. Zomer